Informativní jednání k přípravě Akčního plánu OPZ+

07.03.2022 11:55

nformativní jednání a diskuse s vedoucím oddělení rozvoje a financování sociálních služeb KÚLK - informace o připravovaném obsahu AP, diskuse o vhodnosti formulovaných aktivit v systému sociální podpory v řešeném regionu. Odkaz na zápis.