SZP 2023+

 
Místní akční skupina Podještědí, z.s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s programovým rámcem SP SZP 
schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO SP SZP)
 
              Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu
                  v rámci intervence 52.77. SP SZP 2021-2027
 
Termín vyhlášení výzvy 24.06.2024                               
Termín příjmu žádostí od 15.07.2024
Termín příjmu žádostí do 09.08.2024
Termín finálního podání na RO SZIF 30.09.2024

Souhlas SZIF s vyhlášením výzvy MAS Podještědí

Odkaz na internetové stránky SZIF s uveřejněnou výzvou MAS Podještědí

 

Žadatelé mohou předkládat do výzvy Žádosti o podporu v rámci následujících FICHÍ:

F1 Podpora podnikání v zemědělství

F2 Podpora lesnického podnikání a hospodaření

F3 Podpora nezemědělského podnikání

F5 Vybavenost obcí

 

Dokumenty ke stažení:

Výzva č.1 MAS Podještědí

 

Přílohy výzvy:

1  Způsob výběru projektů na MAS

2 Specifikace FICHE pro výzvu MAS

   FICHE 1    FICHE 2     FICHE 3    FICHE 5

3 Instruktážní listy pro jednotlivé FICHE:

   FICHE 1    FICHE 2    FICHE 3    FICHE 5

4 Pravidla pro konečné žadatele

5 Příručka pro publicitu Strategického plánu SZP

6 Příručka pro zadávání zakazek

7 Počet obyvatel v obcích 2023

8 Informace k přístupu do portálu farmáře

9 Žádost o přístup do portálu farmáře

10 Postup pro žadatele na podávání Žádostí o podporu na MAS

11 Metodika ke střetu zájmu_verze 1-1

12 F1 Seznam doporučených žádostí, F5 Seznam doporučených žádostí

 

Prezentace ze semináře pro žadatele