Aktuality

Představenstvo vybralo projektové záměry v 1. a 2. výzvě IROP

20.10.2023 14:54
Představenstvo MAS Podještědí zasedalo v pátek 20.10.2023 a na svém jednání schválilo výběr projektových záměrů podaných do 1. (Infrastruktura pro vzdělávání) a 2. (doprava) výzvy IROP. Celkem je k podpoře vybráno 7 projektových záměrů, přičemž 4 projektové záměry jsou zaměřeny na oblast vzdělávání...

MAS Podještědí vypisuje 1. a 2. výzvu IROP na předkládání projektových záměrů

26.06.2023 16:20
MAS Podještědí vypisuje 1. a 2. výzvu IROP21+ na předkládání projektových záměrů. Znění výzev a kompletní dokumentaci nalezne žadatel ZDE

Seminář - Administrace projektů IROP ve fázi udržitelnosti

19.10.2021 14:57
Územní odbor IROP pro Liberecký kraj pořádá dne 11. 11. 2021 seminář Administrace projektů IROP ve fázi udržitelnosti. Bližší informace, oficiální pozvánka a program jsou k dispozici zde.

Seminář pro žadatele o podporu - IROP, výzva č. 9 Bezpečnost dopravy IV, 22.10.2021

19.10.2021 14:04
MAS Podještědí vás zve v úterý 25. 08. 2020 na semináře pro žadatele o podporu v nově vyhlášené výzvě IROP č.8 Bezpečnost dopravy III.   Místo konání: Sídlo MAS Podještědí, Český Dub, nám. Bedřicha Smetany 10. Čas konání semináře: Od 9:00 do 10:30, 8.výzva MAS Podještědí-IROP-Bezpečnost...

Projednání priorit SCLLD 2021+ (sociální oblast)

09.06.2021 12:40
Dne 16. 6. 2021 proběhne projednání priorit SCLLD 21+ MAS Podještědí zaměřené na sociální oblast. Jednání bude vedeno on-line na platformě meet.jit.si od 9 hod. Pozvánka s programem je k dispozici zde, východiska pro jednání o prioritách jsou ke stažení zde.

Příprava nové strategie MAS Podještědí 2021 - 2027_ Zjišťujeme potřeby území

20.05.2021 13:24
V návaznosti na realizované komunitní projednání a konzultace k přípravě SCLLD 21+ připravila MAS Podještědí také zjišťování potřeb území on-line formou. MAS vyzývá své členy a všechny subjetky ve své územní působnosti, aby se zapojili do zjišťování potřeb území a pomohli tak nastavit zaměření...

Projednání priorit SCLLD 21+

05.05.2021 21:01
Dne 18. 5. 2021 proběhne projednání priorit SCLLD 21+ MAS Podještědí - celkový koncept Strategie, zapojené finanční zdroje a zacílení opatření Strategie bude diskutováno na kulatém stolu od 9.00 hod. v Janově nad Nisou (pozvánka zde) a nastavení klíčových Opatření Společné zemědělské politiky 2021...

Příprava SCLLD 21+

01.04.2021 11:37
V rámci přípravy nového programového období EU byla na webu SCLLD MAS Podještědí doplněna nová sekce - Strategie CLLD 21+.

Webinář pro žadatele k 5. výzvě PRV - veřejná prostranství v obcích

26.03.2021 14:08
Místní akční skupina Podještědí, z.s.si Vás dovoluje pozvat na webinář pro žadatele, kteří chtějí předložit projekt v rámci vyhlášené výzvy MAS č. 5 PRV - veřejná prostranství v obcích.   Termín konání: čtvrtek 1.4.2021 od 10:00 hod Místo konání: online seminář - bližší informace v pozvánce...

MAS Podještědí, z.s. vyhlašuje dne 18.3.2021 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci PRV.

17.03.2021 11:43
Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy. V rámci výzvy je možné podávat žádost o podporu do fiche: Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace pro 1. výzvu F5 A....
1 | 2 | 3 | 4 >>