Aktuality

Projednání priorit SCLLD 21+

05.05.2021 21:01
Dne 18. 5. 2021 proběhne projednání priorit SCLLD 21+ MAS Podještědí - celkový koncept Strategie, zapojené finanční zdroje a zacílení opatření Strategie bude diskutováno na kulatém stolu od 9.00 hod. v Janově nad Nisou (pozvánka zde) a nastavení klíčových Opatření Společné zemědělské politiky 2021...

Příprava SCLLD 21+

01.04.2021 11:37
V rámci přípravy nového programového období EU byla na webu SCLLD MAS Podještědí doplněna nová sekce - Strategie CLLD 21+.

Webinář pro žadatele k 5. výzvě PRV - veřejná prostranství v obcích

26.03.2021 14:08
Místní akční skupina Podještědí, z.s.si Vás dovoluje pozvat na webinář pro žadatele, kteří chtějí předložit projekt v rámci vyhlášené výzvy MAS č. 5 PRV - veřejná prostranství v obcích.   Termín konání: čtvrtek 1.4.2021 od 10:00 hod Místo konání: online seminář - bližší informace v pozvánce...

MAS Podještědí, z.s. vyhlašuje dne 18.3.2021 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci PRV.

17.03.2021 11:43
Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy. V rámci výzvy je možné podávat žádost o podporu do fiche: Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace pro 1. výzvu F5 A....

Seminář pro žadatele o podporu - IROP, výzva č. 8 Bezpečnost dopravy III, 25.08.2020

11.08.2020 17:16
MAS Podještědí vás zve v úterý 25. 08. 2020 na semináře pro žadatele o podporu v nově vyhlášené výzvě IROP č.8 Bezpečnost dopravy III.   Místo konání: Sídlo MAS Podještědí, Český Dub, nám. Bedřicha Smetany 10. Čas konání semináře: Od 9:00 do 10:30, 8.výzva MAS Podještědí-IROP-Bezpečnost...

MAS Podještědí vyhlašuje dne 22.6.2020 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci PRV

22.06.2020 14:06
MAS Podještědí vypisuje novou výzvu na předkládání žádostí o podporu v rámci PRV. V rámci výzvy je možné podávat žádosti o podporu do těchto fichí: Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace pro 1....

Semináře pro žadatele o podporu ve výzvách IROP, 25.11.2019

17.11.2019 17:25
MAS Podještědí vás zve v pondělí 25. 11. 2019 na semináře pro žadatele o podporu v nově vyhlášených výzvách IROP (4., 5., 6. a 7. výzvě IROP).   Místo konání: Sídlo MAS Podještědí, Český Dub, nám. Bedřicha Smetany 10. Časy konání seminářů: Od 9:00 do 10:30, 4.výzva MAS...

MAS Podještědí otevírá nové výzvy v programovém rámci IROP pro podávání žádostí o podporu

27.09.2019 17:02
MAS Podještědí otevírá dne 27.9.2019 čtyři nové výzvy v IROP pro podávání žádostí o podporu. Žádosti o podporu, ve všech nových výzvách, lze podávat do 18.12.2019. Kompletní dokumentaci (texty výzev, kritéria hodnocení, specifická a obecná pravidla pro žadatele a příjemce) naleznete u jedntlových...

Seminář pro žadatele k výzvám z PR OPZ - 30. 9. 2019

13.09.2019 17:26
Seminář pro žadatele, kteří připravují žádosti o finanční podporu z výzev MAS Podještědí z programového rámce OPZ na aktivity: Sociální začleňován Prorodinná opatření se koná v pondělí 30. 9. 2019, od 9 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS Podještědí, Český Dub, nám. Bedřicha Smetany 10,...

NOVÉ VÝZVY z operačního programu ZAMĚSTNANOST

28.08.2019 04:00
MAS Podještědí dnes vyhlásila dvě nové výzvy z OPZ (Operačního programu Zaměstnanost): 1) Prorodinná opatření - 4. (příměstské tábory, zařízení pečující o děti v době mimo školní vyučování) - bližší informace 2) Sociální začleňování - 4. (vybrané sociální služby, programy a projekty sociálního...
1 | 2 | 3 | 4 >>