Projednání priorit SCLLD 2021+ (sociální oblast)

09.06.2021 12:40

Dne 16. 6. 2021 proběhne projednání priorit SCLLD 21+ MAS Podještědí zaměřené na sociální oblast. Jednání bude vedeno on-line na platformě meet.jit.si od 9 hod. Pozvánka s programem je k dispozici zde, východiska pro jednání o prioritách jsou ke stažení zde.