Aktuality

Specifikace aktivity OPZ - důležitá pozitivní změna !!!

23.01.2018 18:38
V záložce Programový rámec OPZ → Základní informace byla doplněna specifikace aktivit OPZ "Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní a odpolední pobyt)". Jedná se o zajištění služeb TYPU školní družina školní klub. Změna oproti informaci z úvodního semináře...

Monitoring požadavků z území

04.01.2018 08:59
S odkazem na informace semináře k realizaci SCLLD MAS Podještědí ze dne 30.11.2017 opakovaně vyzýváme zájemce o čerpání finančních prostředků z opatření SCLLD k vyplnění velmi stručných dotazníků ke svým projektovým záměrům (programový rámec IROP a OPZ). Informace z tohoto minišetření výrazně...

Prezentace ze semináře

30.11.2017 19:18
Do záložky Semináře v jednotlivých Programových rámcích byly vloženy prezentace ze úvodního informačního semináře k realizaci SCLLD MAS Podještědí, který se konal dne 30. 11. 2017 v KD Bílá.

Valná hromada MAS Podještědí 30.11.2017

27.11.2017 19:06
Dne 30.11.2017 se koná zasedání valného hromady MAS Podještědí z.s. Po oficiálním jednání valné hromady proběhnou úvodní informační semináře k realizaci SCLLD a jednotlivým programovým rámcům. Podrobnosti o konání valného hromady nejdete zde.
<< 1 | 2 | 3