Vyhlášení 3. výzvy z IROP - CYKLODOPRAVA

19.07.2018 13:45

Místní akční skupina Podještědí, z.s. vyhlásí dne 25.7.2018 od 14:00 výzvu na předkládání žádostí o podporu v aktivitě CYKLODOPRAVA. Ukončení příjmu žádostí - 15.11.2018 v 14:00.

Text výzvy včetně související dokumentace je již k dispozici pod záložkou Programový rámec IROP - výzvy - 3. výzva Cyklodoprava. rychlý odkaz

K výzvě se uskuteční seminář pro žadatele. Seminář bude realizován v měsíci září - pozvánka na seminář bude zaslána všem členům MAS.

!!Účast na semináři doporučeme všem zájemcům o podporu!!