Vyhlášení výzvy v PRV !!!

25.06.2018 19:15

POZOR!  MAS Podještědí z.s. vyhlašuje dne 26.6.2018 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci PRV.

(1. výzva byla stornována)

Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy.

V rámci výzvy je možné podávat tyto fiche:

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 1. výzvu

F1

Investice do zemědělských podniků

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků

6 071 000,- Kč

F2

Lesnická infrastruktura

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) – Lesnická infrastruktura

4 660 000,- Kč

F3

Zemědělská infrastruktura

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) – Zemědělská  infrastruktura

2 660 000,- Kč

F4

3.4 Neproduktivní investice v lesích

Článek 25, – Neproduktivní investice v lesích

4 320 000,- Kč


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem.

Konzultace poskytují:

Ing. Jitka Tvrzníková, projektový manažer MAS pro PRV

tel.: 604 205 709, e-mail: jitka.tvrznikova@seznam.cz

 

Bc. Jana Švehlová,  vedoucí zaměstnanec MAS pro realizaci SCLLD

tel.: 606 255 928, e-mail: maspodjestedi@seznam.cz

 

Veškeré potřebné informace k výzvě jsou ke stažení zde.

Seminář pro žadatele proběhne dne 3.7.2018 od 9:00 hodin v Zasedací místnosti OÚ Proseč pod Ještědem 89. Pozvánka na seminář ke stažení zde.