Výzvy

Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu

v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Datum vyhlášení výzvy MAS

26. 6. 2018

Termín příjmu žádostí

10. 7. 2018 - 26. 7. 2018

 

Žadatelé mohou předkládat ve Výzvě své projekty v rámci následujících FICHÍ:

F1 Investice do zemědělských podniků
F2 Lesnická infrastruktura
F3 Zemědělská infrastruktura
F4 Neproduktivní investice v lesích


Dokumenty ke stažení:

Programový výbor_zápis_2. výzva.pdf

Pořadí žádostí 2. výzva.pdf

PRV_zápis_2. výzva_VK.pdf

Seznam přijatých žádostí 2. výzva.pdf

Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

F1 Investice do zemědělských podniků

F2 Lesnická infrastruktura

F3 Zemědělská infrastruktura

F4 Neproduktivní investice v lesích

Příloha 1 - Programový rámec PRV - Schválená strategie

Příloha 2 - Etický kodex osoby podílející se na hodnocení a výběru projektů

Příloha 3 - Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Příloha 4 - Pravidla MAS opatření 19

Příloha 5 - Tabulka počet obyvatel v obcích - ČSU

Příloha 6 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Příloha 7 - Povinná příloha - soulad SCLLD

Příloha 8 - Interní postupy MAS

 

Praktické informace ke zpracování žádosti ve výzvě z PRV najdete ZDE.