Výzvy

Výzva MAS č. 7 k předkládání Žádostí o podporu

v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Datum vyhlášení výzvy MAS

3. 4. 2023

Termín příjmu žádostí

2. 5. 2023 - 31. 5. 2023

 

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci následujících FICHÍ:

F1 - B.1.2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli

 

Dokumenty ke stažení:

Výzva č. 7 MAS Podještědí

Fiche 1 - B.1.2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli

 

Přílohy výzvy

 
Příručky, návody a vzory pro zpracování a podání žádosti o dotaci na PORTÁLU FARMÁŘE
 
Všechny příručky je možné stáhnout ZDE
 
Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Prezentace - obecné podmínky a FICHE

Prezentace - portál farmáře

 

 

 

Výzva MAS č. 6 k předkládání Žádostí o podporu

v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Datum vyhlášení výzvy MAS

18. 3. 2022

Termín příjmu žádostí

1. 4. 2022 - 2. 5. 2022

 

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci následujících FICHÍ:

F1 Investice do zemědělských podniků

F5 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích

 

Dokumenty ke stažení:

Výzva č. 6 MAS Podještědí

Fiche 1 Investice do zemědělských podniků

Fiche 5 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích

 

Přílohy výzvy

 
Příručky, návody a vzory pro zpracování a podání žádosti o dotaci na PORTÁLU FARMÁŘE
 
Všechny příručky je možné stáhnout ZDE
 
Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Prezentace - obecné podmínky a FICHE

Prezentace - portál farmáře

 

 

 

 

Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu

v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Datum vyhlášení výzvy MAS

18. 3. 2021

Termín příjmu žádostí

1. 4. 2021 - 30. 4. 2021

 

Žadatelé mohou předkládat ve Výzvě své projekty v rámci následující FICHE:

F5 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích

 

Dokumenty ke stažení:

Výzva č. 5 MAS Podještědí

Fiche 5 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích

 

Přílohy výzvy

 
Příručky pro podání žádosti o dotaci na PORTÁLU FARMÁŘE
 

 

Prezentace ze semináře

Článek 20 - veřejná prostranství v obcích

Portál farmáře

 

 

 

 

Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu

v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Datum vyhlášení výzvy MAS

22. 6. 2020

Termín příjmu žádostí

15. 7. 2020 - 17. 8. 2020

 

Žadatelé mohou předkládat ve Výzvě své projekty v rámci následujících FICHÍ:

F1 Investice do zemědělských podniků

F5 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích

 

Dokumenty ke stažení:

Výzva č. 4 MAS Podještědí

Fiche 1 Investice do zemědělských podniků

Fiche 5 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích

 

Přílohy výzvy

 
Příručky pro podání žádosti o dotaci na PORTÁLU FARMÁŘE
 
 
 
 
 
 

Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu

v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Datum vyhlášení výzvy MAS

13. 6. 2019

Termín příjmu žádostí

26. 6. 2019 - 15. 7. 2019

 

Žadatelé mohou předkládat ve Výzvě své projekty v rámci následujících FICHÍ:

F4 Neproduktivní investice v lesích

 

Dokumenty ke stažení:

Výzva č. 3 MAS Podještědí

 

Přijaté projekty:

Seznam přijatých žádostí 3. výzva_F4

 

Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu

v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Datum vyhlášení výzvy MAS

26. 6. 2018

Termín příjmu žádostí

10. 7. 2018 - 26. 7. 2018

 

Žadatelé mohou předkládat ve Výzvě své projekty v rámci následujících FICHÍ:

F1 Investice do zemědělských podniků
F2 Lesnická infrastruktura
F3 Zemědělská infrastruktura
F4 Neproduktivní investice v lesích

 

Dokumenty ke stažení:

Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

F1 Investice do zemědělských podniků

F2 Lesnická infrastruktura

F3 Zemědělská infrastruktura

F4 Neproduktivní investice v lesích

Příloha 1 - Programový rámec PRV - Schválená strategie

Příloha 2 - Etický kodex osoby podílející se na hodnocení a výběru projektů

Příloha 3 - Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Příloha 4 - Pravidla MAS opatření 19

Příloha 5 - Tabulka počet obyvatel v obcích - ČSU

Příloha 6 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Příloha 7 - Povinná příloha - soulad SCLLD

Příloha 8 - Interní postupy MAS

 

Praktické informace ke zpracování žádosti ve výzvě z PRV najdete ZDE.

 

Přijaté projekty, hodnocení:

Programový výbor_zápis_2. výzva.pdf

Pořadí žádostí 2. výzva.pdf

PRV_zápis_2. výzva_VK.pdf

Seznam přijatých žádostí 2. výzva.pdf

 

Po kontrole přijatelnosti projektu  došlo u podniku FINBRO s.r.o. k přehodnocení velikostní kategorie podniku na základě doplněného Prohlášení o zařazení podniku. Žadatel FINBRO s.r.o. na základě tohoto předloženého doplnění kategorie podniku splňuje kategorii malého podniku. Žádost i se změněným bodováním tohoto preferenčního kritéria splnila  minimální počet bodů určených na danou fichi  - výběrovou komisí bylo žadateli FINBRO s.r.o. přiděleno 25 bodů a žádost byla doporučena ke spolufinancování.  Zápis z výběrové komise i schválení závěru výběrové komise Programovým výborem je doložen.

Pořadí žádostí 2. výzva - OPRAVA

Programový výbor - zápis - po přehodnocení

Výběrová komise - zápis - po přehodnocení