Požádejte si o dotaci na "měkké" projekty

07.08.2018 18:23

Výzvy MAS Podještědí z.s. z programového rámce OPZ jsou v plném proudu:

Na co lze žádat?

1) prorodinná opatření → příměstské tábory, zařízení péče o děti v době mimo školní vyučování - projekt až na 36 měsíců v hodnotě až 1,2 mil. Kč

2) sociální začleňování → sociální služby, sociální aktivity nad rámec sociálních služeb, aktivity komunitních center, komunitní sociální práce - projekt až na 36 měsíců v hodnotě až 5,8 mil. Kč.

Uzávěrka příjmu žádostí: 5. 10. 2018

Žádosti lze podávat na projekty realizované na území MAS Podještědí.

Všechny informace k dispozici zde.