Projednání priorit SCLLD 21+

05.05.2021 21:01

Dne 18. 5. 2021 proběhne projednání priorit SCLLD 21+ MAS Podještědí - celkový koncept Strategie, zapojené finanční zdroje a zacílení opatření Strategie bude diskutováno na kulatém stolu od 9.00 hod. v Janově nad Nisou (pozvánka zde) a nastavení klíčových Opatření Společné zemědělské politiky 2021 – 2027 bude předmětem pracovního jednání v Českém Dubu od 14.00 hod. (pozvánka zde).