Příprava nové strategie MAS Podještědí 2021 - 2027_ Zjišťujeme potřeby území

20.05.2021 13:24
V návaznosti na realizované komunitní projednání a konzultace k přípravě SCLLD 21+ připravila MAS Podještědí také zjišťování potřeb území on-line formou. MAS vyzývá své členy a všechny subjetky ve své územní působnosti, aby se zapojili do zjišťování potřeb území a pomohli tak nastavit zaměření SCLLD.
 
Pro zjišťování potřeb území je na našich webových stránkách zřízena samostatná záložka, kde nalezente bližší informace - zde
 
Děkujeme za spolupráci všem, kteří se zapojují do přípravy nové SCLLD MAS Podještědí 2021 - 2027.
 
V případě dotazů neváhejte kontaktovat manažery MAS.