Zjišťování potřeb území

V návaznosti na realizované komunitní projednání a konzultace k přípravě SCLLD 21+ připravila MAS Podještědí zjišťování potřeb území v níže uvedených oblastech. MAS vyzývá potenciální příjemce podpory, aby se zapojili do zjišťování potřeb území a pomohli tak nastavit zaměření SCLLD.
 
Postup:
  1. Pozorně si přečtěte informace k jednotlivým oblastem zde.
  2. Vyberte oblast, ve které hodláte realizovat ve své obci projekt(y) → kliknutím na níže uvedenou vybranou oblast se otevře formulář.
  3. Pečlivě vyplňte formulář - v případě, že uvažujete s více projekty, použijte stejný postup a vyplňte formulář opakovaně (1 projekt = 1 vyplněný formulář).
  4. V případě nejasností kontaktujte manažera - irop@podjestedi.eu
 
OBLASTI PRO ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB ÚZEMÍ
 
Děkujeme za spolupráci při tvorbě nové SCLLD 2021+.