IROP

Programový rámec IROP byl zpracováván v průběhu druhého pololetí roku 2022. Ve dne 22.11.2022 byl na jednání (kulatý stůl) v Českém Dubu poprvé představen uceleně a byl projednán se všemi zúčastněnými. Následně byl Programový rámec korigován dle potřeb a kapacity území. Ve dne 1.12.2022 byl Programový rámec představen na Valné hromadě, která svým usnesením schválila. MAS Podještědí podala 27.12.2022 Programový rámec IROP prostřednictvím ISKP21+ na ŘO IROP k hodnocení.
 
Textová část Programového rámce IROP je ke stažení ZDE