Příprava SCLLD 21+

01.04.2021 11:37

V rámci přípravy nového programového období EU byla na webu SCLLD MAS Podještědí doplněna nová sekce - Strategie CLLD 21+.