Informativní schůzka k přípravě Akčního plánu OPZ+

03.05.2022 15:03

Informování náměstka hejtmana LK o připravovaném AP OPZ+, diskuse o věcném nastavení aktivit, územním rozložení realizace, vazbách na komunitní plánování a rozvoj sociálních služeb v území MAS. Řešena byla též organizace řízení projektu a financování. Taktéž byla vyjádřena podpora projektům MAS v sociální oblasti. Odkaz na zápis.