MAS Podještědí otevírá nové výzvy v programovém rámci IROP pro podávání žádostí o podporu

27.09.2019 17:02

MAS Podještědí otevírá dne 27.9.2019 čtyři nové výzvy v IROP pro podávání žádostí o podporu. Žádosti o podporu, ve všech nových výzvách, lze podávat do 18.12.2019. Kompletní dokumentaci (texty výzev, kritéria hodnocení, specifická a obecná pravidla pro žadatele a příjemce) naleznete u jedntlových výzev v sekci Programový rámec IROP - Výzvy.

Přehled nových výzev:

4. výzva MAS Podještědí-IROP-Bezpečnost dopravy II

5. výzva MAS Podještědí-IROP-Cyklodoprava II

6. výzva MAS Podještědí-IROP-Sociální bydlení

7. výzva MAS Podještědí-IROP-Sociální služby a komunitní centra

 

MAS plánuje ke každé výzvě uspořádat seminář pro žadatele a příjemce, a to v průběhu měsíce října. Konkrétní termíny seminářů budou zveřejněny na webových stránkách v sekci Aktuality a sekci Semináře pod záložkou Programový rámec IROP.

 

Případné dotazy prosím směřujte na manažera IROP, Ing. Filip Šafařík, 605 215 264, irop@podjestedi.eu

4. výzva MAS Podještědí-IROP-Bezpečnost dopravy II

Více zde: https://www.podjestedi.eu/sluzby/vyzvy/a4-vyzva-doprava-ii/
4. výzva MAS Podještědí-IROP-Bezpečnost dopravy II

Více zde: https://www.podjestedi.eu/sluzby/vyzvy/a4-vyzva-doprava-ii/