Monitoring požadavků z území

04.01.2018 08:59

S odkazem na informace semináře k realizaci SCLLD MAS Podještědí ze dne 30.11.2017 opakovaně vyzýváme zájemce o čerpání finančních prostředků z opatření SCLLD k vyplnění velmi stručných dotazníků ke svým projektovým záměrům (programový rámec IROP a OPZ). Informace z tohoto minišetření výrazně přispějí k úspěšné realizaci SCLLD.