POZOR! MAS Podještědí, z.s. vyhlašuje dne 13.6.2019 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci PRV.

13.06.2019 12:07

MAS Podještědí, z.s. vyhlašuje dne 13.6.2019 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci PRV.

Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy.

V rámci výzvy je možné podávat tato fiche:

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 1. výzvu

F4

3.4 Neproduktivní investice v lesích

Článek 25, – Neproduktivní investice v lesích

3 883 766,- Kč


 

 

 

 

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem. Konzultace poskytují:

 

Kontaktní údaje:

Ing. Jitka Tvrzníková, projektový manažer MAS pro PRV

tel.: 604 205 709, e-mail: jitka.tvrznikova@seznam.cz

 

Bc. Jana Švehlová,  vedoucí zaměstnanec MAS pro realizaci SCLLD

tel.: 721 970 475, e-mail: maspodjestedi@seznam.cz

 

Veškeré potřebné informace k výzvě jsou ke stažení na webových stránkách MAS Podještědí z.s.: www.podjestedi.eu

Seminář pro žadatele proběhne dne 18.6.2019 od 10:00 hodin v kanceláři MAS Podještědí z.s., nám. Bedřicha Smetany 10, 463 43 Český Dub