Pracovní jednání k přípravě Akčního plánu OPZ+

04.02.2022 17:23

Projednání východisek a návrhů AP OPZ+ v představenstvu MAS se zástupci obcí a neziskových organizací. Věcné zaměření, územní rozložení aktivit projektu, organizace, zapojení partnerů, financování. Odkaz na zápis.