Pracovní jednání k přípravě Akčního plánu OPZ+

07.02.2022 15:12

Projednávání oblasti dluhové problematiky v rámci připravovaného AP OPZ+. Vyhodnocení dosavadní činnosti organizace Člověk v tísni v projektu MAS 2014-2020. Diskuse o možnostech a kapacitá rozšíření aktivit i do ostatních území MAS. Zajištění součinnosti ze strany partnerské organizace. Odkaz na zápis.