Pracovní jednání k přípravě Akčního plánu OPZ+

21.04.2022 17:42

Jednání širšího realizačního týmu MAS - věcné zaměření a územní rozložení aktivit AP OPZ+, organizační zajištění (partneři projektu) a financování projektu (dotace, spoluúčast). Odkaz na zápis.