Pracovní jednání k přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021 - 2027

16.06.2021 13:42

Dne 16. 6. 2021 proběhlo on-line jednání o prioritách SCLLD v sociální oblasti. Odkaz na zápisDalší dokumentace jednání je uložena a v administraci MAS.