Specifikace aktivity OPZ - důležitá pozitivní změna !!!

23.01.2018 18:38

V záložce Programový rámec OPZ → Základní informace byla doplněna specifikace aktivit OPZ "Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní a odpolední pobyt)". Jedná se o zajištění služeb TYPU školní družina školní klub. Změna oproti informaci z úvodního semináře je, že se jedná o služby mimo režim vyhlášky o zájmovém vzdělávání, tzn. nejde o služby školních družin a školních klubů jako takových. Jde o služby tohoto typu nespadající institucionálně do kategorie zájmového vzdělávání.

Jde tedy jednoznačně o zjednodušení pravidel a otvírá se tak širší možnost čerpání - potenciální žadatelů zůstávají stejní - obec, škola, nezisková organizace... Blíže viz výše avizovaná specifikace.