1. výzva MAS Podještědí - IROP - Infrastruktura pro vzdělávání

 
Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 30.6.2023, 8:00
Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů
mimo MS21+ (tj. na MAS)
30.6.2023, 8:00
Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů
mimo MS21+ (tj. na MAS)
15.9.2023, 8:00

 

Dokumenty výzvy ke stažení:

 

Text výzvy:

1. výzva MAS Podještědí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání

 

Přílohy výzvy

  • Formulář projektového záměru - vzor
  • Podmínky administrativní kontroly
  • Kritéria věcného hodnocení
Přílohy výzvy ke stažení ZDE

 

Obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce ke stažení ZDE

Interní postupy MAS (pravidla a postupy upravující proces hodnocení a výběrů projektu) ke stažení ZDE

 

Přijaté projektové záměry

Projektový záměr Obec Křižany

Projektový záměr Obec Mníšek

Projektový záměr Obec Rádlo

Projektový záměr Město Hrádek nad Nisou

 

Věcné hodnocení přijatých projektových záměrů

Zápis z jednání výběrové komise

Etické kodexy členů výběrové komise

Výsledky věcného hodnocení - kontrolní listy věcného hodnocení

 KL - Obec Křižany

KL - Obec Mníšek

KL - Obec Rádlo

KL - Město Hrádek nad Nisou 

 Seznam projektových záměrů podaných v 1. výzvě MAS Podještědí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání dle výsledků věcného hodnocení, seřazených sestupně 

Žádost o přezkum

 

Výběr projektových záměrů

Zápis z jednání představenstva

Etické kodexy členů představenstva

Seznam vybraných projektových záměrů podaných v 1. výzvě MAS Podještědí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání dle výsledků věcného hodnocení, seřazených sestupně