MAS Podještědí vyhlašuje dne 22.6.2020 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci PRV

22.06.2020 14:06

MAS Podještědí vypisuje novou výzvu na předkládání žádostí o podporu v rámci PRV.

V rámci výzvy je možné podávat žádosti o podporu do těchto fichí:

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 1. výzvu

F1

B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků

6 208 562,- Kč

F5

A. 1. 3. 5 Obnova a rozvoj kulturní infrastruktury

Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech – veřejná prostranství v obcích

10 000 000,- Kč


 

 

 

 

 

 

 

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem.

Konzultace poskytují:

Kontaktní údaje:

Ing. Jitka Tvrzníková, projektový manažer MAS pro PRV

tel.: 604 205 709, e-mail: jitka.tvrznikova@seznam.cz

 

Bc. Jana Švehlová,  vedoucí zaměstnanec MAS pro realizaci SCLLD

tel.: 721 970 475, e-mail: maspodjestedi@seznam.cz

 

Veškeré potřebné informace k výzvě jsou ke stažení na webových stránkách MAS Podještědí na záložce Programový rámec PRV - Výzvy (zde)

Seminář pro žadatele proběhne dne 2.7.2020 v kanceláři MAS Podještědí z.s., nám. Bedřicha Smetany 10, 463 43 Český Dub

- článek 20 - veřejná prostranství v obcích od 9:00

- článek 17.1.a - Investice do zemědělských podniků od 11:00 hodin

Pozvánka na seminář ke stažení zde