Představenstvo

Seznam členů
Příjmení Jméno Funkce
David  Daniel předseda
Pospíšil František místopředseda
Rechcígel Pavel místopředseda
Sluka Tomáš člen
Horinka Josef člen
Sedlák Jan člen
Sameš Jiří člen
Neumann Petr člen
Brodský Štěpán člen
 
Dokumentace

Jednací řád představenstva

Etický kodex člena představenstva - IROP

Čestné prohlášení o nepodjatosti a neexistenci střetu zájmů - IROP

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru - OPZ