Revizní komise

Seznam členů
Příjmení Jméno Funkce
Timulák Jiří předseda
Tichý Jaromír člen
Levinský Tomáš člen
 
Dokumentace

Jednací řád revizní komise

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení - IROP