Výběrová komise

Seznam členů
Člen komise Příjmení Jméno Funkce
Obec Chotyně Mlejnecká Jana předseda
Obec Kryštofovo Údolí Svačinka Pravoslav člen
Obec Křižany Honsejk Václav člen
Obec Rádlo Šikola Miroslav člen
Družstvo Borek Pytloun Josef člen
Libuše Blahoutová Blahoutová Libuše člen
Brána Trojzemí, o.p.s. Štrupl Vít člen
Štěpánka Hyklová Hyklová Štěpánka člen
Alena Doubravová Doubravová Alena člen
 
Dokumentace

Jednací řád výběrové komise

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení - IROP