Výběrová komise

Seznam členů
Příjmení Jméno Funkce
Mlejnecká Jana předseda
Svačinka Pravoslav člen
Honsejk Václav člen
Šikola Miroslav člen
Pytloun Josef člen
Vajner Miloš člen
Jelínek David člen
Hyklová Štěpánka člen
Doubravová Alena člen
 
Dokumentace

Jednací řád výběrové komise

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení - IROP

Čestné prohlášení o nepodjatosti a neexistenci střetu zájmů - IROP

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru - OPZ