Prorodinná opatření 4

Výzva MAS Podještědí - Prorodinná opatření - 4.

(výzva č. B18/03_16_047/CLLD_16_02_105)

Datum vyhlášení výzvy MAS

28. 8. 2019

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31. 10. 2019, 12:00 hodin

Dokumenty ke stažení:

 
 
Přílohy:
 

Podání žádosti elektronicky v MS 2014+

Plán seminářů k avízu výzvy a následně k vyhlášeným výzvám je k dispozici zde.

Informace, konzultace:

Ing. Petr Ponikelský, tel.: 737 291 735, e-mail: opz@podjestedi.eu.