Sociální začleňování - 1.

Výzva MAS Podještědí - Sociální začleňování - 1.

(výzva č. 500/03_16_047/CLLD_16_02_105)

Datum vyhlášení výzvy MAS

26. 03. 2018

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31. 05. 2018, 12:00 hodin

Dokumenty ke stažení:

Výzva MAS Podještědí - Sociální začleňování - 1.

Příloha č. 1_Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2_Specifikace zaměření podporovaných aktivit

Příloha č. 3_Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru

Příloha č. 8_Principy komunitní sociální práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce

Příloha č. 9_Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – Vyrovnávací platba

Příloha č. 11a_Údaje o sociální službě

Příloha č.  11b_Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost)

Příloha č. 12_Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

 

Podání žádosti elektronicky v MS 2014+

Plán seminářů k avízu výzvy a následně k vyhlášeným výzvám je k dispozici zde.

 

Žádosti přijaté k hodnocení:

ŽÁDNÉ PROJEKTY K HODNOCENÍ.

Číslo projektu Název projektu Žadatel Dokumenty z hodnocení a výběru