Sociální začleňování 3

Výzva MAS Podještědí - Sociální začleňování - 3.

(výzva č. 796/03_16_047/CLLD_16_02_105)

Datum vyhlášení výzvy MAS

18. 2. 2019

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

12. 6. 2019, 12:00 hodin

Dokumenty ke stažení:

 
Výzva MAS Podještědí - Sociální začleňování - 3.

 

Podání žádosti elektronicky v MS 2014+

Plán seminářů k avízu výzvy a následně k vyhlášeným výzvám je k dispozici zde.

Informace, konzultace:

Ing. Petr Ponikelský, tel.: 737 291 735, e-mail: opz@podjestedi.eu.

 

Žádosti přijaté k hodnocení:

Číslo projektu Název projektu Žadatel Dokumenty z hodnocení a výběru
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014216 Dluhové poradenství pro Hrádecko Člověk v tísni, o.p.s. A. Věcné hodnocení

B. Výběr k financování