Sociální začleňování 4

Výzva MAS Podještědí - Sociální začleňování - 4.

(výzva č. B19/03_16_047/CLLD_16_02_105)

Datum vyhlášení výzvy MAS

28. 8. 2019

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31. 10. 2019, 12:00 hodin

Dokumenty ke stažení:

 

 

Podání žádosti elektronicky v MS 2014+

Plán seminářů k avízu výzvy a následně k vyhlášeným výzvám je k dispozici zde.

Informace, konzultace:

Ing. Petr Ponikelský, tel.: 737 291 735, e-mail: opz@podjestedi.eu.

 

Žádosti přijaté k hodnocení:

Číslo projektu Název projektu Žadatel Dokumenty z hodnocení a výběru
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015744 Komunitní centrum Vlak Jednota bratrská Hrádek nad Nisou A. Věcné hodnocení

B. Výběr k financování