Realizace SCLLD

Vítejte na stránkách realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podještědí 2014 - 2020

Naleznete zde všechny informace o realizaci SCLLD podle programových rámců (věcné informace o možnostech čerpání dotačních prostředků, technické informace). Najdete zde výzvy k předkládání projektových žádostí z jednotlivých programových rámců se všemi podmínkami žádostí. Dozvíte se zde informace o organizačních a rozhodovacích procesech. Zveřejněny jsou též kontakty na manažery jednotlivých programových rámců. Informace budou na stránkách publikovány průběžně. O každé publikované novince je avízo v aktualitách.

 

Realizace SCLLD je financována z Integrovaného regionálního operačního programu - IROP ze specifického cíle 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS.

 

Základní údaje o projektu:

Žadatel/příjemce: Místní akční skupina Podještědí, z.s.  

Název projektu: Provozní a animační činnosti MAS Podještědí

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0006894

Cíl projeku: Cílem projektu je zajistit personální, technické a provozní zázemí pro realizaci SCLLD, resp. programových rámců OP/PRV, tj. pro realizaci provozní a animačních aktivit, včetně animací škol a školských zařízení.

Aktuality

Prezentace ze semináře pro žadatele (OPZ)

04.09.2018 19:52
Dne 4.9.2018 proběhl seminář pro žadatele k výzvám z Operačního programu Zaměstnanost - Prorodinná...

Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvám OPZ

13.08.2018 23:07
Zveme Vás na seminář pro žadatele k výzvám z PR OPZ, který se koná v úterý 4.9.2018, 9.00 - 11.00...

Požádejte si o dotaci na "měkké" projekty

07.08.2018 18:23
Výzvy MAS Podještědí z.s. z programového rámce OPZ jsou v plném proudu: Na co lze žádat? 1)...

Vyhlášení 3. výzvy z IROP - CYKLODOPRAVA

19.07.2018 13:45
Místní akční skupina Podještědí, z.s. vyhlásí dne 25.7.2018 od 14:00 výzvu na předkládání žádostí o...

Výzvy z OPZ - VYHLÁŠENY !!!

16.07.2018 04:00
MAS Podještědí z.s. VYHLÁSILA nové výzvy z programového rámce OPZ: 1) prorodinná opatření →...

Seminář pro žadatele k výzvě z PRV !!!

25.06.2018 19:20
MAS Podještědí z.s. zve na seminář pro žadatele k Výzvě MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v...

Vyhlášení výzvy v PRV !!!

25.06.2018 19:15
POZOR!  MAS Podještědí z.s. vyhlašuje dne 26.6.2018 2. výzvu k předkládání žádostí o...

Nové výzvy z OPZ v přípravě

23.06.2018 16:19
MAS Podještědí z.s. aktuálně připravuje nové výzvy v oblasti: 1) prorodinná opatření → příměstské...

Pozvánka na seminář pro žadatele o podporu v 1. a 2. výzvě MAS Podještědí IROP 19.6.2018

05.06.2018 12:45
V úterý 19.6.2018 se uskuteční seminář pro žadatele o podporu ve výzvách - 1. Infrastruktura pro...

Pozvánka na seminář k 1. a 2. výzvě MAS Podještědí IROP 24. 4. 2018

18.04.2018 18:52
V úterý 24. 4. 2018 se uskuteční seminář k 1. a 2. výzvě MAS Podještědí z IROP. Místo konání je...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>