Realizace SCLLD

Vítejte na stránkách realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podještědí 2014 - 2020

Naleznete zde všechny informace o realizaci SCLLD podle programových rámců (věcné informace o možnostech čerpání dotačních prostředků, technické informace). Najdete zde výzvy k předkládání projektových žádostí z jednotlivých programových rámců se všemi podmínkami žádostí. Dozvíte se zde informace o organizačních a rozhodovacích procesech. Zveřejněny jsou též kontakty na manažery jednotlivých programových rámců. Informace budou na stránkách publikovány průběžně. O každé publikované novince je avízo v aktualitách.

 

Realizace SCLLD je financována z Integrovaného regionálního operačního programu - IROP ze specifického cíle 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS.

 

Základní údaje o projektu:

Žadatel/příjemce: Místní akční skupina Podještědí, z.s.  

Název projektu: Provozní a animační činnosti MAS Podještědí

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0006894

Cíl projeku: Cílem projektu je zajistit personální, technické a provozní zázemí pro realizaci SCLLD, resp. programových rámců OP/PRV, tj. pro realizaci provozní a animačních aktivit, včetně animací škol a školských zařízení.

Aktuality

Vyhlášené výzvy z programového rámce OPZ

26.03.2018 04:00
Místní akční skupina Podještědí vyhlásila dne 26. 3. 2018 ve 4.00 hod. dvě výzvy z programového...

Seminář k výzvám OPZ 23. 3. 2018

25.03.2018 11:11
V pátek 23. 3. 2018 proběhl seminář k výzvám vyhlašovaným Místní akční skupinou Podještědí z...

Výzvy programového rámce OPZ - vyhlašujeme 26. 3. 2018

19.03.2018 18:35
Dne 26. 3. 2018 vyhlašuje MAS Podještědí, z.s. výzvy k podávání žádostí o podporu projektů z...

Plán seminářů k výzvám programového rámce OPZ

27.02.2018 17:39
MAS Podještědí, z.s. v rámci realizace SCLLD MAS Podještědí plánuje následující semináře pro...

Příprava výzev v programovém rámci OPZ

23.01.2018 18:43
Aktuálně pracujeme na přípravě výzev v programovém rámci OPZ. V našem průzkumu zájmu se zatím...

Specifikace aktivity OPZ - důležitá pozitivní změna !!!

23.01.2018 18:38
V záložce Programový rámec OPZ → Základní informace byla doplněna specifikace aktivit OPZ "Zařízení...

Monitoring požadavků z území

04.01.2018 08:59
S odkazem na informace semináře k realizaci SCLLD MAS Podještědí ze dne 30.11.2017 opakovaně...

Prezentace ze semináře

30.11.2017 19:18
Do záložky Semináře v jednotlivých Programových rámcích byly vloženy prezentace ze úvodního...

Valná hromada MAS Podještědí 30.11.2017

27.11.2017 19:06
Dne 30.11.2017 se koná zasedání valného hromady MAS Podještědí z.s. Po oficiálním jednání valné...
<< 1 | 2 | 3 | 4