Archiv článků

Projednání priorit SCLLD 2021+ (sociální oblast)

09.06.2021 12:40
Dne 16. 6. 2021 proběhne projednání priorit SCLLD 21+ MAS Podještědí zaměřené na sociální oblast. Jednání bude vedeno on-line na platformě meet.jit.si od 9 hod. Pozvánka s programem je k dispozici zde, východiska pro jednání o prioritách jsou ke stažení zde.

Příprava nové strategie MAS Podještědí 2021 - 2027_ Zjišťujeme potřeby území

20.05.2021 13:24
V návaznosti na realizované komunitní projednání a konzultace k přípravě SCLLD 21+ připravila MAS Podještědí také zjišťování potřeb území on-line formou. MAS vyzývá své členy a všechny subjetky ve své územní působnosti, aby se zapojili do zjišťování potřeb území a pomohli tak nastavit zaměření...

Projednání priorit SCLLD 21+

05.05.2021 21:01
Dne 18. 5. 2021 proběhne projednání priorit SCLLD 21+ MAS Podještědí - celkový koncept Strategie, zapojené finanční zdroje a zacílení opatření Strategie bude diskutováno na kulatém stolu od 9.00 hod. v Janově nad Nisou (pozvánka zde) a nastavení klíčových Opatření Společné zemědělské politiky 2021...

Příprava SCLLD 21+

01.04.2021 11:37
V rámci přípravy nového programového období EU byla na webu SCLLD MAS Podještědí doplněna nová sekce - Strategie CLLD 21+.

Webinář pro žadatele k 5. výzvě PRV - veřejná prostranství v obcích

26.03.2021 14:08
Místní akční skupina Podještědí, z.s.si Vás dovoluje pozvat na webinář pro žadatele, kteří chtějí předložit projekt v rámci vyhlášené výzvy MAS č. 5 PRV - veřejná prostranství v obcích.   Termín konání: čtvrtek 1.4.2021 od 10:00 hod Místo konání: online seminář - bližší informace v pozvánce...

MAS Podještědí, z.s. vyhlašuje dne 18.3.2021 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci PRV.

17.03.2021 11:43
Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy. V rámci výzvy je možné podávat žádost o podporu do fiche: Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace pro 1. výzvu F5 A....

Seminář pro žadatele o podporu - IROP, výzva č. 8 Bezpečnost dopravy III, 25.08.2020

11.08.2020 17:16
MAS Podještědí vás zve v úterý 25. 08. 2020 na semináře pro žadatele o podporu v nově vyhlášené výzvě IROP č.8 Bezpečnost dopravy III.   Místo konání: Sídlo MAS Podještědí, Český Dub, nám. Bedřicha Smetany 10. Čas konání semináře: Od 9:00 do 10:30, 8.výzva MAS Podještědí-IROP-Bezpečnost...

MAS Podještědí vyhlašuje dne 22.6.2020 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci PRV

22.06.2020 14:06
MAS Podještědí vypisuje novou výzvu na předkládání žádostí o podporu v rámci PRV. V rámci výzvy je možné podávat žádosti o podporu do těchto fichí: Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace pro 1....

Semináře pro žadatele o podporu ve výzvách IROP, 25.11.2019

17.11.2019 17:25
MAS Podještědí vás zve v pondělí 25. 11. 2019 na semináře pro žadatele o podporu v nově vyhlášených výzvách IROP (4., 5., 6. a 7. výzvě IROP).   Místo konání: Sídlo MAS Podještědí, Český Dub, nám. Bedřicha Smetany 10. Časy konání seminářů: Od 9:00 do 10:30, 4.výzva MAS...

MAS Podještědí otevírá nové výzvy v programovém rámci IROP pro podávání žádostí o podporu

27.09.2019 17:02
MAS Podještědí otevírá dne 27.9.2019 čtyři nové výzvy v IROP pro podávání žádostí o podporu. Žádosti o podporu, ve všech nových výzvách, lze podávat do 18.12.2019. Kompletní dokumentaci (texty výzev, kritéria hodnocení, specifická a obecná pravidla pro žadatele a příjemce) naleznete u jedntlových...
Záznamy: 1 - 10 ze 36
1 | 2 | 3 | 4 >>