Archiv článků

Představenstvo vybralo projektové záměry v 1. a 2. výzvě IROP

20.10.2023 14:54
Představenstvo MAS Podještědí zasedalo v pátek 20.10.2023 a na svém jednání schválilo výběr projektových záměrů podaných do 1. (Infrastruktura pro vzdělávání) a 2. (doprava) výzvy IROP. Celkem je k podpoře vybráno 7 projektových záměrů, přičemž 4 projektové záměry jsou zaměřeny na oblast vzdělávání...

MAS Podještědí vypisuje 1. a 2. výzvu IROP na předkládání projektových záměrů

26.06.2023 16:20
MAS Podještědí vypisuje 1. a 2. výzvu IROP21+ na předkládání projektových záměrů. Znění výzev a kompletní dokumentaci nalezne žadatel ZDE

Informativní schůzka k přípravě Akčního plánu OPZ+

03.05.2022 15:03
Informování náměstka hejtmana LK o připravovaném AP OPZ+, diskuse o věcném nastavení aktivit, územním rozložení realizace, vazbách na komunitní plánování a rozvoj sociálních služeb v území MAS. Řešena byla též organizace řízení projektu a financování. Taktéž byla vyjádřena podpora projektům MAS v...

Pracovní jednání k přípravě Akčního plánu OPZ+

21.04.2022 17:42
Jednání širšího realizačního týmu MAS - věcné zaměření a územní rozložení aktivit AP OPZ+, organizační zajištění (partneři projektu) a financování projektu (dotace, spoluúčast). Odkaz na zápis.

Informativní jednání k přípravě Akčního plánu OPZ+

07.03.2022 11:55
nformativní jednání a diskuse s vedoucím oddělení rozvoje a financování sociálních služeb KÚLK - informace o připravovaném obsahu AP, diskuse o vhodnosti formulovaných aktivit v systému sociální podpory v řešeném regionu. Odkaz na zápis.

Pracovní jednání k přípravě Akčního plánu OPZ+

21.02.2022 19:27
Jednání k přípravě AP OPZ+ na Hrádecku, pokračování v rozvoji komunitní sociální práce, součinnost města a partnerské organizace při realizaci projektu. Odkaz na zápis.

Pracovní jednání k přípravě Akčního plánu OPZ+

07.02.2022 15:12
Projednávání oblasti dluhové problematiky v rámci připravovaného AP OPZ+. Vyhodnocení dosavadní činnosti organizace Člověk v tísni v projektu MAS 2014-2020. Diskuse o možnostech a kapacitá rozšíření aktivit i do ostatních území MAS. Zajištění součinnosti ze strany partnerské organizace. Odkaz na...

Pracovní jednání k přípravě Akčního plánu OPZ+

04.02.2022 17:23
Projednání východisek a návrhů AP OPZ+ v představenstvu MAS se zástupci obcí a neziskových organizací. Věcné zaměření, územní rozložení aktivit projektu, organizace, zapojení partnerů, financování. Odkaz na zápis.

Pracovní jednání k přípravě Akčního plánu OPZ+

20.01.2022 12:59
Jednání k přípravě AP OPZ+ - účast města Český Dub na projektu, rozvoj komunitní sociální práce na Českodubsku, součinnost města při realizaci projektu. Odkaz na zápis.

Seminář - Administrace projektů IROP ve fázi udržitelnosti

19.10.2021 14:57
Územní odbor IROP pro Liberecký kraj pořádá dne 11. 11. 2021 seminář Administrace projektů IROP ve fázi udržitelnosti. Bližší informace, oficiální pozvánka a program jsou k dispozici zde.
Záznamy: 1 - 10 ze 48
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>