Výzvy IROP

Název výzvy Číslo výzvy Stav výzvy
1.výzva MAS Podještědí-IROP- Infrastrutura pro vzdělávání 154/06_16_075/CLLD_16_02_105 Uzavřená
2.výzva MAS Podještědí-IROP-Bezpečnost dopravy 150/06_16_038/CLLD_16_02_105 Uzavřená
3.výzva MAS Podještědí-IROP- Cyklodoprava 180/06_16_038/CLLD_16_02_105 Uzavřená
4.výzva MAS Podještědí-IROP-Bezpečnost dopravy II 377/06_16_038/CLLD_16_02_105 Uzavřená
5.výzva MAS Podještědí-IROP-Cyklodoprava II 378/06_16_038/CLLD_16_02_105 Uzavřená
6.výzva MAS Podještědí-IROP-Sociální bydlení 050/06_18_107/CLLD_16_02_105 Uzavřená
7.výzva MAS Podještědí-IROP-Sociální služby a komunitní centra 257/06_16_072/CLLD_16_02_105 Uzavřená
8.výzva MAS Podještědí-IROP-Bezpečnost dopravy III 518/06_16_038/CLLD_16_02_105 Uzavřená
9.výzva MAS podještědí-IROP-Bezpečnost dopravy IV 660/06_16_038/CLLD_16_02_105 Uzavřená