5. výzva MAS Podještědí-IROP-Cyklodoprava II

(výzva č. 378/06_16_038/CLLD_16_02_105)

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

27. 09. 2019, 14:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu

18. 12. 2019, 14:00 hodin

Dokumenty ke stažení:

5. výzva MAS Podještědí-IROP-Cyklodoprava II (text výzvy)

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list věcného hodnocení

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.12

Přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1.12

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.3

Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1.3

 

Podání žádosti elektronicky v MS 2014+

 

Věcné hodnocení přijatých žádostí opodporu

Zápis z jednání výběrové komise - školení hodnotitelů

Etické kodexy a Čestná prohlášení členů výběrové komise

Zápis z jednání výběrové komise - věcné hodnocení žádostí o podporu

Seznam projektů dle výsledků věcného hodnocení

 

Výsledky věcného hodnocení žádostí o podporu

Žadatel Název projektu Kontrolní list věcného hodnocení
Obec Rynoltice CYKLOSTEZKA sv. ZDISLAVY, ÚSEK JITRAVA ke stažení

 

Výběr projektů

Zápis z jednání představenstva - výběr projektů

Etické kodexy členů představenstva

Čestná prohlášení členů představenstva k projektům

Seznam vybraných projektů na základě výsledků věcného hodnocení