9. výzva MAS Podještědí-IROP-Bezpečnost dopravy IV

výzva č. 660/06_16_038/CLLD_16_02_105
 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

03. 08. 2020, 14:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu

04. 09. 2020, 14:00 hodinVíce zde: https://www.podjestedi.eu/sluzby/vyzvy/a8-vyzva-doprava-iii/

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

14. 11. 2021, 14:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu

14. 12. 2021, 14:00 hodin

 

Dokumenty ke stažení:

9. výzva MAS Podještědí-IROP-Bezpečnost dopravy IV (text výzvy)

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list věcného hodnocení


Věcné hodnocení přijatých žádostí o podporu:

Zápis z jednání výběrové komise - školení členů výběrové komise

Etické kodexy a Čestná prohlášení členů výběrové komise

Zápis z jednání výběrové komise - věcné hodnocení žádostí o podporu

Seznam projektů dle výsledků věcného hodnocení

 

Výsledky věcného hodnocení žádostí o podporu

Žadatel Název projektu Kontrolní list věcného hodnocení
Obec Rynoltice Zvýšení bezpečnosti dopravy v Rynolticích ke stažení

 

Výběr projektů:

Zápis z jednání představenstva - výběr projektů

Etické kodexy a Čestná prohlášení členů představenstva

Seznam vybraných projektů