2. výzva MAS Podještědí-IROP-Bezpečnost dopravy

(výzva č. 150/06_16_038/CLLD_16_02_105)

Datum vyhlášení výzvy MAS

17. 05. 2018, 14:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

17. 08. 2018, 14:00 hodin

Dokumenty ke stažení:

2. výzva MAS Podještědí-IROP- Bezpečnost dopravy (text výzvy)

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce

 

Podání žádosti elektronicky v MS 2014+

 

Prezentace ze seminářů jsou k dispozici v záložce "Semináře"

 

Věcné hodnocení přijatých žádostí opodporu

Zápis z jednání výběrové komise - školení hodnotitelů

Etické kodexy a  čestná prohlášení  členů výběrové komise

Zápis z jednání výběrové komise - věcné hodnocení žádostí o podporu

Zápis z jednání výběrové komise - opakované věcné hodnocení žádosti o podporu

 

Výsledky věcného hodnocení žádostí o podporu

Žadatel Název projektu Registrační číslo projektu Kontrolní list věcného hodnocení
Město Český Dub Chodník v ulici Masarykova včetně přechodu pro chodce - Český Dub CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009242  věcné hodnocení 

 

Výsledky opakovaného věcného hodnocení žádostí o podporu

Žadatel Název projektu Registrační číslo projektu Kontrolní list věcného hodnocení
Město Český Dub Chodník v ulici Masarykova včetně přechodu pro chodce - Český Dub CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009242 věcné hodnocení

Výsledky věcného hodnocení žádostí o podporu

Žadatel Název projektu Registrační číslo projektu Kontrolní list věcného hodnocení
Město Český Dub Chodník v ulici Masarykova včetně přechodu pro chodce - Český Dub CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009242 věcné hodnocení

 Více zde: https://www.podjestedi.eu/sluzby/vyzvy/a2-vyzva-doprava/

 

Výběr projektů

Zápis z jednání představenstva - výběr projektů

Etické kodexy členů představenstva

Čestná prohlášení členů představenstva k projektům

Seznam vybraných projektů na základě výsledků věcného hodnocení

Zápis z jednání představenstva - opakovaný výběr

Seznam vybraných projektů na základě výsledků věcného hodnocení - opakovaný výběr