8. výzva MAS Podještědí-IROP-Bezpečnost dopravy III

(výzva č. 518/06_16_038/CLLD_16_02_105)

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

03. 08. 2020, 14:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu

04. 09. 2020, 14:00 hodin

Dokumenty ke stažení:

8. výzva MAS Podještědí-IROP-Bezpečnost dopravy III (text výzvy)

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list věcného hodnocení

 

Věcné hodnocení přijatých žádostí o podporu:

Zápis z jednání výběrové komise - školení členů výběrové komise

Etické kodexy a Čestná prohlášení členů výběrové komise

Zápis z jednání výběrové komise - věcné hodnocení žádostí o podporu

Seznam projektů dle výsledků věcného hodnocení

 

Výsledky věcného hodnocení žádostí o podporu

Žadatel Název projektu Kontrolní list věcného hodnocení
Město Hrádek nad Nisou Chodník v ulici Stará ke stažení

 

Výběr projektů:

Zápis z jednání představenstva - výběr projektů

Etické kodexy a čestná prohlášení členů představenstva

Seznam vybraných projektů