1. výzva MAS Podještědí-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání

(výzva č. 154/06_16_075/CLLD_16_02_105)

Datum vyhlášení výzvy MAS

10. 05. 2018, 14:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

10. 08. 2018, 14:00 hodin

Dokumenty ke stažení:

1. výzva MAS Podještědí-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání (text výzvy)

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce

 

Podání žádosti elektronicky v MS 2014+

 

Prezentace ze seminářů jsou k dispozici v záložce "Semináře"

 

Věcné hodnocení přijatých žádostí o podporu

Zápis z jednání výběrové komise - školení hodnotitelů

Etické kodexy a čestná prohlášení členů výběrové komise

Zápis z jednání výběrové komise - věcné hodnocení žádostí o podporu

Dodatek k zápisu z jednání výběrové komise - věcné hodnocení žádostí o podporu

 

Výsledky věcného hodnocení žádostí podporu

Žadatel Název projektu Registrační číslo projektu Celkový počet bodů věcného hodnocení Kontrolní list věcného hodnocení
Město Hrádek nad Nisou ZŠ TGM Hrádek nad Nisou - Jazyková laboratoř, práce se zvukem a sdílení obrazu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009007 59 Věcné hodnocení
Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Děti ze školy se domluví ve světě CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009183 56 Věcné hodnocení
Město Hrádek nad Nisou Rekonstrukce učeben pro výuku AJ, NJ a přírodních věd na ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009016 54 Věcné hodnocení
Obec Všelibice Přestavba areálu mateřské školy ve Všelibicích CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008664 46 Věcné hodnocení

 

Výběr projektů

Zápis z jednání představenstva - výběr projektů

Etické kodexy členů představenstva

Čestná prohlášení členů představenstva k projektům

Seznam vybraných projektů na základě výsledků věcného hodnocení