1. výzva MAS Podještědí-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání

(výzva č. 154/06_16_075/CLLD_16_02_105)

Datum vyhlášení výzvy MAS

10. 05. 2018, 14:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

10. 08. 2018, 14:00 hodin

Dokumenty ke stažení:

1. výzva MAS Podještědí-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání (text výzvy)

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce

 

Podání žádosti elektronicky v MS 2014+

 

Prezentace ze seminářů jsou k dispozici v záložce "Semináře"