Realizace SCLLD

Vítejte na stránkách realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podještědí 2014 - 2020

Naleznete zde všechny informace o realizaci SCLLD podle programových rámců (věcné informace o možnostech čerpání dotačních prostředků, technické informace). Najdete zde výzvy k předkládání projektových žádostí z jednotlivých programových rámců se všemi podmínkami žádostí. Dozvíte se zde informace o organizačních a rozhodovacích procesech. Zveřejněny jsou též kontakty na manažery jednotlivých programových rámců. Informace budou na stránkách publikovány průběžně. O každé publikované novince je avízo v aktualitách.

 

Realizace SCLLD je financována z Integrovaného regionálního operačního programu - IROP ze specifického cíle 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS.

 

Základní údaje o projektu:

Žadatel/příjemce: Místní akční skupina Podještědí, z.s.  

Název projektu: Provozní a animační činnosti MAS Podještědí

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0006894

Cíl projeku: Cílem projektu je zajistit personální, technické a provozní zázemí pro realizaci SCLLD, resp. programových rámců OP/PRV, tj. pro realizaci provozní a animačních aktivit, včetně animací škol a školských zařízení.

Aktuality

MAS Podještědí vypisuje 1. a 2. výzvu IROP na předkládání projektových záměrů

26.06.2023 16:20
MAS Podještědí vypisuje 1. a 2. výzvu IROP21+ na předkládání projektových záměrů. Znění výzev a...

Seminář - Administrace projektů IROP ve fázi udržitelnosti

19.10.2021 14:57
Územní odbor IROP pro Liberecký kraj pořádá dne 11. 11. 2021 seminář Administrace projektů IROP ve...

Seminář pro žadatele o podporu - IROP, výzva č. 9 Bezpečnost dopravy IV, 22.10.2021

19.10.2021 14:04
MAS Podještědí vás zve v úterý 25. 08. 2020 na semináře pro žadatele o podporu v nově vyhlášené...

Projednání priorit SCLLD 2021+ (sociální oblast)

09.06.2021 12:40
Dne 16. 6. 2021 proběhne projednání priorit SCLLD 21+ MAS Podještědí zaměřené na sociální oblast....

Příprava nové strategie MAS Podještědí 2021 - 2027_ Zjišťujeme potřeby území

20.05.2021 13:24
V návaznosti na realizované komunitní projednání a konzultace k přípravě SCLLD 21+ připravila MAS...

Projednání priorit SCLLD 21+

05.05.2021 21:01
Dne 18. 5. 2021 proběhne projednání priorit SCLLD 21+ MAS Podještědí - celkový koncept Strategie,...

Příprava SCLLD 21+

01.04.2021 11:37
V rámci přípravy nového programového období EU byla na webu SCLLD MAS Podještědí doplněna nová...

Webinář pro žadatele k 5. výzvě PRV - veřejná prostranství v obcích

26.03.2021 14:08
Místní akční skupina Podještědí, z.s.si Vás dovoluje pozvat na webinář pro žadatele, kteří chtějí...

MAS Podještědí, z.s. vyhlašuje dne 18.3.2021 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci PRV.

17.03.2021 11:43
Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy. V rámci výzvy je možné podávat žádost o...

Seminář pro žadatele o podporu - IROP, výzva č. 8 Bezpečnost dopravy III, 25.08.2020

11.08.2020 17:16
MAS Podještědí vás zve v úterý 25. 08. 2020 na semináře pro žadatele o podporu v nově vyhlášené...
1 | 2 | 3 | 4 >>