Příprava Akčního plánu OPZ+

Informativní schůzka k přípravě Akčního plánu OPZ+

03.05.2022 15:03
Informování náměstka hejtmana LK o připravovaném AP OPZ+, diskuse o věcném nastavení aktivit, územním rozložení realizace, vazbách na komunitní plánování a rozvoj sociálních služeb v území MAS. Řešena byla též organizace řízení projektu a financování. Taktéž byla vyjádřena podpora projektům MAS v...

Pracovní jednání k přípravě Akčního plánu OPZ+

21.04.2022 17:42
Jednání širšího realizačního týmu MAS - věcné zaměření a územní rozložení aktivit AP OPZ+, organizační zajištění (partneři projektu) a financování projektu (dotace, spoluúčast). Odkaz na zápis.

Informativní jednání k přípravě Akčního plánu OPZ+

07.03.2022 11:55
nformativní jednání a diskuse s vedoucím oddělení rozvoje a financování sociálních služeb KÚLK - informace o připravovaném obsahu AP, diskuse o vhodnosti formulovaných aktivit v systému sociální podpory v řešeném regionu. Odkaz na zápis.

Pracovní jednání k přípravě Akčního plánu OPZ+

21.02.2022 19:27
Jednání k přípravě AP OPZ+ na Hrádecku, pokračování v rozvoji komunitní sociální práce, součinnost města a partnerské organizace při realizaci projektu. Odkaz na zápis.

Pracovní jednání k přípravě Akčního plánu OPZ+

07.02.2022 15:12
Projednávání oblasti dluhové problematiky v rámci připravovaného AP OPZ+. Vyhodnocení dosavadní činnosti organizace Člověk v tísni v projektu MAS 2014-2020. Diskuse o možnostech a kapacitá rozšíření aktivit i do ostatních území MAS. Zajištění součinnosti ze strany partnerské organizace. Odkaz na...

Pracovní jednání k přípravě Akčního plánu OPZ+

04.02.2022 17:23
Projednání východisek a návrhů AP OPZ+ v představenstvu MAS se zástupci obcí a neziskových organizací. Věcné zaměření, územní rozložení aktivit projektu, organizace, zapojení partnerů, financování. Odkaz na zápis.

Pracovní jednání k přípravě Akčního plánu OPZ+

20.01.2022 12:59
Jednání k přípravě AP OPZ+ - účast města Český Dub na projektu, rozvoj komunitní sociální práce na Českodubsku, součinnost města při realizaci projektu. Odkaz na zápis.

Pracovní jednání k přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021 - 2027

16.06.2021 13:42
Dne 16. 6. 2021 proběhlo on-line jednání o prioritách SCLLD v sociální oblasti. Odkaz na zápis. Další dokumentace jednání je uložena a v administraci MAS.